неділя, 6 березня 2016 р.

Провідна діяльність та основні новоутворення вікових періодів школяра

Специфічна особливість та закономірна  зміна  періодів  дитячого розвитку обумовлюється принципом  провідної  діяльності,  тобто такої діяльності, у даний віковий період приводить до появи основних психічних новоутворень - психологічних структур, які виводять дитину на якісно новий етап у її розвитку.


Специфічна особливість та закономірна  зміна  періодів  дитячого розвитку обумовлюється  принципом  провідної  діяльності,  тобто такої діяльності, у даний віковий період приводить до появи основних психічних новоутворень - психологічних структур, які виводять дитину на якісно новий етап у її розвитку.

М О Л О Д Ш И Й     Ш К І Л Ь Н И Й   В І К
Провідна діяльність – навчання.
Вирішальним фактором є перехід до навчальної діяльності, у рамках якої формуються основні новоутворення:
- довільність психічних процесів;
- внутрішній план дій;
- рефлексія (аналіз своїх вчинків, дій, станів).

П І Д Л І Т К О В И Й   В І К

Провідна діяльність - спілкування.

Основні новоутворення:
- почуття дорослості;
- здатність будувати спілкування в залежності від планів і мети;
- здатність пікорятися нормам;
- вміння орієнтуватися  в  особливостях  особистості  та  якостях інших людей;
- самооцінка.

С Т А Р Ш И Й   Ш К І Л Ь Н И Й   В І К

Провідна діяльність - навчально-професійна.

Основні новоутворення:
- самоусвідомлення;
- пізнавальні та професійні інтереси;
- елементи дослідницьких вмінь;
- вміння будувати життєві плани.
Психолого-педагогічний супровід – це система професійної діяльності психолога, спрямована на створення соціально-психологічних умов для успішного навчання та психологічного розвитку дитини в ситуаціях шкільної взаємодії.

Психологічний супровід включає в себе три обов’язкових компоненти:
1. Систематичне відслідковування психолого-педагогічного статусу дитини та динаміки її психічного розвитку у процесі шкільного навчання.
2. Створення соціально-психологічних умов для розвитку особистості учнів та їх успішного навчання.
3. Створення спеціальних соціально-психологічних умов для надання допомоги дітям, які мають проблеми у психологічному розвитку та навчанні.

Діяльність психолога в рамках супроводу передбачає:
- спільний з педагогами аналіз шкільного середовища з точки зору тих можливостей, які воно надає для навчання та розвитку школяра, та тих вимог, які воно висуває до психологічних можливостей та рівня розвитку учня;

- визначення психологічних критеріїв ефективного навчання та розвитку школярів;

- розробку та впровадження певних заходів, форм та методів роботи, які розглядаються як умови успішного навчання та розвитку школярів;

- приведення цих створюваних умов в систему постійної роботи з метою отримання максимального результату.

Немає коментарів:

Дописати коментар