Соціальний педагог

Бурдюг Ірина Олександрівна


Соціальний педагог, спеціаліст ІІ категорії. 
Загальний стаж роботи – 8 років.Соціальний педагог, надаючи соціально-педагогічну допомогу дітям, підліткам, дорослому населенню, реалізує ряд функцій: діагностичну, прогностичну, консультативну, захисну, профілактичну, соціально-перетворювальну та організаційну.

1. Діагностична функція соціального педагога: 

·   вивчає та оцінює особливості діяльності і розвитку учнів (вихованців), мікроколективу (класу чи референтної групи), шкільного колективу в цілому, неформальних молодіжних об’єднань;

·    досліджує спрямованість впливу мікросередовища, особливостей сім’ї та сімейного виховання, позитивного виховного потенціалу в мікрорайоні та джерела негативного впливу на дітей і підлітків.

2. Прогностична функція соціального педагога:    
·   прогнозує на основі спостережень та досліджень посилення негативних чи позитивних сторін соціальної ситуації, що впливає на розвиток особистості учня чи групи;
· прогнозує результати навчально-виховного процесу з урахуванням найважливіших факторів становлення особистості.

3. Консультативна функція соціального 

педагога у:


·     дає рекомендації (поради) учням, батькам, вчителям та іншим особам з питань соціальної педагогіки;

·   надає необхідну консультативну соціально-педагогічну допомогу дитячим, молодіжним об’єднанням, дітям, підліткам, які потребують піклування чи знаходяться у складних життєвих обставинах тощо.


4. Захисна функція соціального педагога: 
·   забезпечує дотримання норм охорони та захисту прав дітей і підлітків, представляє їхні інтереси у різноманітних інстанціях (службі у справах дітей, міліції, суді тощо).

5. Профілактична функція соціального педагога: 
·   переконує учнів в доцільності дотримання соціально значимих норм та правил поведінки, ведення здорового способу життя;
·   сприяє попередженню негативних явищ в учнівському середовищі.

6. Соціально-перетворювальна функція соціального педагога:
·      надає соціальні послуги, спрямовані на задоволення соціальних учнівської молоді;
· здійснює соціально-педагогічний супровід навчально-виховного проце-су, соціально-педагогічний патронаж соціально незахищених категорій дітей;
· сприяє соціальному і професійному визначенню особистості, дбає про професійне самовизначення та соціальну адаптацію молоді.

7. Організаційна функція соціального педагога:

·        координує діяльність і взаємодію всіх суб’єктів соціального виховання; сприяє соціально корисній діяльності дітей і підлітків; формує демократичну систему стосунків у підлітковому середовищі, а також серед дітей і дорослих;
·        сприяє розкриттю здібностей, талантів, обдарувань, вихованців через їх участь у науковій, технічній, художній творчості. Залучає громадські організації, творчі спілки, окремих громадян тощо до культурно-освітньої, профілактично-виховної, спортивно-оздоровчої та інших видів роботи;
·        займається профілактикою правопорушень неповнолітніх, дотримується педагогічної етики, поважає гідність особистості дитини, захищає її від будь-яких форм фізичного або психічного насильства, запобігає вживанню дітьми алкоголю, наркотиків, іншим шкідливим звичкам, пропагує здоровий спосіб життя. Постійно підвищує свій професійний рівень, педагогічну майстерність, загальну культуру.Немає коментарів:

Дописати коментар